top of page

 JUSZKOWY GRÓD

AGROTURYSTYKA

natura, spokój, relaks...
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
Jezioro Siemianowskie (Zalew Siemianówka) - to podlaski ptasi raj. Ich królestwo można obserwować m.in. z wież obserwacyjnych. Przystań i plaża w Rybakach oraz w Starym Dworze to ciekawe miejsca, coraz częściej odwiedzane przez rybaków i żeglarzy. 
Skit Świętych Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich w Odrynkach - skit, czyli pustelnia, budowla wzniesiona na odosobnionym terenie. Tym właśnie jest słynna cerkiew w Odrynkach położona w otoczeniu rozlewisk dorzecza Narwi i bagien. Zbliżając się tu z piaskowej drogi wiodącej wśród dzikiej roślinności rozlewisk, błyszczą złote kopuły cerkwi. Kapliczki i cerkiew są otwarte dla wszystkich.
Kraina Otwartych Okiennic (Soce, Puchły, Trześcianka) -  to szlak wiodący przez wsie:  Trześcianka, Soce, Puchły. Trasa charakteryzuje się przede wszystkim starą, oryginalną architekfturą. Domy, zabudowania gospodarcze i świątynie w tym właśnie regionie są wyjątkowe. Specyfika tych budynków polega na bogatej dekoracji zewnętrznej. 
Puszcza Białowieska - stanowi unikalny na skalę Europejską kompleks leśny, ponieważ jest ostatnim lasem nizinnym na tym kontynencie. Puszcza leży na granicy Polski oraz Białorusi i  zajmuje ok. 1250 km² z czego polska część to 580 km².  Zachowały się tu niezmienione ekosystemy, w które nie ingerował człowiek. Bogactwo fauny i flory stanowi klejnot  w koronie przyrody Polski. Dlatego na jej terenie utworzono 20 rezerwatów. Najcenniejszy na tym obszarze jest Białowieski Park Narodowy. Sercem puszczy jest przylegający do granicy z Białorusią fragment ponad 500-letniego lasu. W tym miejscu utworzono Rezerwat Ścisły Białowieskiego Parku Narodowego. Puszcza Białowieska jest także jedynym miejscem w Europie, gdzie przetrwał pełny zespół ssaków kopytnych (wraz z żubrem i łosiem), a także bogaty zespół ssaków drapieżnych (z wilkiem i rysiem).